لیست پرفروش ترین ها

 • pمبلnbspکلاسیکnbspونیزnbsp7-نفره(به-همراه-ناهارخوری)ppاجزای-مبل-شامل-ppیکnbspمبل-سه-نفرهpp4-مبل-یک-نفرهnbspppnbspیک-جلو-مبلی-و-دوعدد-گل-میزppمیز-ناهارخوری-8-نفره-به-همراه-8-صندلی-ناهارخوریppیک-میز-تلوزیونnbspppرنگ-زیر-کار-رنگ-پلی-اورتان-ایتالیاییppروی-دسته-های-مبل-پتینه-کاری-شده-استppرنگ-تلفیقیnbspppپارچه-ترکnbspppفوم-یورولوکس-در-تمام-کار-استفاده-شده-استppکفی-دوبل-و-قابل-جابجایی-و-جدا-شوندگیnbspppچوب-سوپر-راش-گرجستانppموجود-در-شعبه-vip-گالری-مبلمان-آیسان-واقع-در-خیابان-زرگری-شیرازp

  ست مبل ونیز

  مبل کلاسیک ونیز 7 نفره(به همراه ناهارخوری)اجزای مبل شامل :یک مبل سه نفره4 مبل یک نفره  یک جلو مبلی و دوعدد گل میزمیز ناهارخوری 8 نفره به همراه 8 صندلی ناهارخورییک میز تلوزیون رنگ زیر کار رنگ پلی اورتان ایتالیاییروی دسته های مبل پتینه کاری شده استرنگ تلفیقی پار...

  134,130,000 تومان
 • pمبلnbspکلاسیکnbspکاترینnbsp8-نفره(به-همراه-ناهارخوری)ppاجزای-مبل-شامل-ppدوnbspمبل-سه-نفرهpp2nbspمبل-یک-نفرهnbspppnbspیک-جلو-مبلی-وnbspیک-گل-میزppمیز-ناهارخوری-8-نفره-به-همراه-8-صندلی-ناهارخوری(دو-میزبان-و-6-میهمان)ppnbspptable-style"height-16px"-width"432"tbodytrtdموجود-در-شعبه-vip-گالری-مبلمان-آیسان-واقع-در-خیابان-زرگری-شیرازtdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtrtrtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtdnbsptdtrtbodytable

  ست مبل کاترین

  مبل کلاسیک کاترین 8 نفره(به همراه ناهارخوری)اجزای مبل شامل :دو مبل سه نفره2 مبل یک نفره  یک جلو مبلی و یک گل میزمیز ناهارخوری 8 نفره به همراه 8 صندلی ناهارخوری(دو میزبان و 6 میهمان) موجود در شعبه vip گالری مبلمان آیسان واقع در خیابان زرگری شیراز &nbs...

  153,300,000 تومان
 • pمبل-فلیکس-از-دسته-مبلمان-راحتی-گالری-ماست-که-از-اجزای-کاملا-محکم-و-از-جهتی-راحت-برای-شما-عزیزان-طراحی-شده-استppطراحی-مینیمال-این-مبل-با-رنگ-جذاب-پارچه-،مناسب-برای-خانه-های-با-سبک-دکوراسیون-شلوغ-و-یا-همسو-با-سلیقه-هایست-که-به-سبک-ساده-علاقه-مند-هستند-pp-dir"rtl"پایه-های-مبل-از-استیل-فوق-العاده-مقاوم-و-زیبا-استفاده-شده-است-که-ضد-زنگ-زدگیستnbsppp-dir"rtl"فوم-یورولوکس-ترک-بسیارنرم-و-راحتnbsppp-dir"rtl"پارچه-ترکnbspp

  مبل فلیکس

  مبل فلیکس از دسته مبلمان راحتی گالری ماست که از اجزای کاملا محکم و از جهتی راحت برای شما عزیزان طراحی شده استطراحی مینیمال این مبل با رنگ جذاب پارچه ،مناسب برای خانه های با سبک دکوراسیون شلوغ و یا همسو با سلیقه هایست که به سبک ساده علاقه مند هستند.پایه های مبل از استیل فوق العاده مقاوم و زیبا استفاد...

  39,100,000 تومان
 • pاستراکچر-مبلمان-از-چوب-سوپر-راش-گرجستان-استفاده-شده-استppتنوع-انتخاب-پارچه-نانوppسبک-مینیمال-و-جذابppمبل-7-نفرهp

  مبل فلورا

  استراکچر مبلمان از چوب سوپر راش گرجستان استفاده شده استتنوع انتخاب پارچه نانوسبک مینیمال و جذابمبل 7 نفره

  36,100,000 تومان
 • pروکشnbsp-چرم-یا-پارچهppسازهnbsp-فلزیppنشیمنnbsp-فوم-سردppپایهnbsp-فلز-با-آبکاری-طلایی-فورتیک-یا-کرومppامکان-تغییر-رنگ-پارچه-با-هماهنگیnbspnbspppامکان-تغییر-رنگ-فلز-به-نقره-ای-با-هماهنگیppسبکnbsp-مدرن--مینیمال--ساده--استیلp

  صندلی اپن شربورگ طلا...

  روکش  :چرم یا پارچهسازه  :فلزینشیمن  :فوم سردپایه  :فلز با آبکاری طلایی فورتیک یا کرومامکان تغییر رنگ پارچه با هماهنگی  امکان تغییر رنگ فلز به نقره ای با هماهنگیسبک  :مدرن -مینیمال -ساده -استیل

  2,140,000 تومان
 • pروکش-چرم-یا-پارچهppسازه-فلزیnbspppنشیمن-فوم-سرد-و-اسفنجppپایه--فلزppامکان-تغییر-رنگ-پارچه-با-هماهنگیnbspnbspppامکان-تغییر-رنگ-فلز-بهnbspطلایی-با-هماهنگیppnbspسبک--مدرن---مبله---استیلp

  صندلی اپن دورن سیلور

  روکش: چرم یا پارچهسازه :فلزی نشیمن: فوم سرد و اسفنجپایه : فلزامکان تغییر رنگ پارچه با هماهنگی  امکان تغییر رنگ فلز به طلایی با هماهنگی سبک : مدرن - مبله - استیل

  1,910,000 تومان
 • pروکش-چرم-یا-پارچهppسازه--فلزیppنشیمن-فوم-سردppپایه-فلز-با-آبکاری-طلایی-فورتیکppامکان-تغییر-رنگ-پارچه-با-هماهنگیnbspnbspppامکان-تغییر-رنگ-فلز-به-نقره-ای-با-هماهنگیppسبک--مدرن-ساده--استیلp

  صندلی اپن ناپل طلایی

  روکش: چرم یا پارچهسازه : فلزینشیمن: فوم سردپایه: فلز با آبکاری طلایی فورتیکامکان تغییر رنگ پارچه با هماهنگی  امکان تغییر رنگ فلز به نقره ای با هماهنگیسبک : مدرن-ساده- استیل

  1,560,000 تومان
 • pروکش--چرم-یا-پارچهppسازهفلزیppنشیمن-فوم-سردppپایه-فلز-آبکاری-طلایی-فورتیکppسبک-مدرن-مینیمال-ساده-استیلp

  صندلی اپن لیدن طلایی

  روکش : چرم یا پارچهسازه:فلزینشیمن: فوم سردپایه :فلز آبکاری طلایی فورتیکسبک: مدرن-مینیمال-ساده-استیل

  1,930,000 تومان
 • pروکش-چرم-یا-پارچهppسازه-فلزیppنشیمن-فوم-سردppپایه--فلز-آبکاری-طلایی-فورتیک-یا-کرومppنشیمن-43-43-سانتی-مترppقابلیت-تنظیم-ارتفاع-نداردppقابلیت-چرخش-نداردppسبکمدرن،استیلppnbspp

  صندلی اپن نایس طلایی

  روکش: چرم یا پارچهسازه: فلزینشیمن: فوم سردپایه : فلز آبکاری طلایی فورتیک یا کرومنشیمن: 43*43 سانتی مترقابلیت تنظیم ارتفاع: نداردقابلیت چرخش: نداردسبک:مدرن،استیل 

  1,140,000 تومان
 • pروکش-چرم-یا-پارچهnbspppسازه--فلزیnbspppنشیمن--فوم-سردppپایه-فلز-با-آبکاری-طلایی-فورتیک-یا-کرومnbspppسبک--مدرن-مینیمال--ساده-استیلp

  صندلی اپن پارتو طلای...

  روکش :چرم یا پارچه سازه : فلزی نشیمن : فوم سردپایه: فلز با آبکاری طلایی فورتیک یا کروم سبک : مدرن-مینیمال -ساده-استیل

  1,910,000 تومان
 • pروکش-چرم-یا-پارچهppسازه-چوبیppنشیمن--اسفنج-سنگینppپایه--فلز-با-آبکاری-کرومppبا-تنوع-انتخاب-رنگ-پارچهp

  صندلی اپن ریمینی نقر...

  روکش :چرم یا پارچهسازه :چوبینشیمن : اسفنج سنگینپایه : فلز با آبکاری کرومبا تنوع انتخاب رنگ پارچه

  1,730,000 تومان
 • pمیز-ناهار-خوری-فلاور(-دارای-6-صندلی-و-یک-میز-ناهار-خوری-6-نفره)-ppرویه-ی-میز-از-mdf-خام-و-روکش-پلی-استر-براق-بکار-رفته-است-ppامکان-سفارش-میز-6-نفره-و-8-نفره-وجود-دارد-ppطراحی-خاص-و-منحصر-به-فرد-پایه-های-میز-امکان-انتخاب-رنگ-پارچه-و-ست-کردن-آن-با-صندلی-و-مبلمان-فلاور-میتواند-در-دکوراسیون-منزل-شما-هماهنگی-و-زیبایی-را-به-ارمغان-بیاورد-ppnbspppnbspp

  ست میز ناهار خوری فل...

  میز ناهار خوری فلاور( دارای 6 صندلی و یک میز ناهار خوری 6 نفره).رویه ی میز از mdf خام و روکش پلی استر براق بکار رفته است.امکان سفارش میز 6 نفره و 8 نفره وجود دارد.طراحی خاص و منحصر به فرد پایه های میز امکان انتخاب رنگ پارچه و ست کردن آن با صندلی و مبلمان فلاور میتواند در دکوراسیون منزل شما هماهنگی و...

  36,400,000 تومان
 • pمبلnbspکلاسیکnbspگاردینnbsp10-نفره(به-همراه-ناهارخوری)ppاجزای-مبل-شامل-ppیک-مبل-سه-نفرهppیک-شزلونnbsp-سه-نفرهpp4-مبل-یک-نفرهnbspppnbspیک-جلو-مبلی-و-دو-گل-میزppمیز-ناهارخوری-8-نفره-به-همراه-8-صندلی-ناهارخوریp

  ست مبل گاردین

  مبل کلاسیک گاردین 10 نفره(به همراه ناهارخوری)اجزای مبل شامل :یک مبل سه نفرهیک شزلون  سه نفره4 مبل یک نفره  یک جلو مبلی و دو گل میزمیز ناهارخوری 8 نفره به همراه 8 صندلی ناهارخوری

  58,400,000 تومان
 • pجنس-صندلی-راک-چوب-راشppجنس-کفی-و-پشتی-فوم-سرد-قالبیppدارای-سیستم-اتوماتیک-و-مکانیزمppجای-دست-داردppدارای-اتصالات-قویp

  صندلی راک ارکیده ساد...

  جنس صندلی راک: چوب راشجنس کفی و پشتی: فوم سرد قالبیدارای سیستم اتوماتیک و مکانیزمجای دست: دارددارای اتصالات قوی

  5,400,000 تومان
 • pجنس-صندلی-راک-چوب-راشppجنس-کفی-و-پشتی-فوم-سرد-قالبیppدارای-سیستم-اتوماتیک-و-مکانیزمppجای-دست-داردppدارای-اتصالات-قویppnbspppاگر-استراحت-و-آرامش-زندگی-در-برنامه-شما-باشد-و-اگر-لذت-استفاده-از-یک-صندلی-راکstrongnbspstrongبرای-شما-تجربه-شده-است،-صندلی-راکnbspمدل-جدید-ارکیده-لذت-شمارا-دوچندان-مینماید-چون-که-ساختار-این-صندلی-راکnbspبه-صورت-مکانیزم-دار-ساخته-شده،-یعنی-بدون-این-که-از-پشتی-و-پای-خود-برای-تکان-دادن-صندلی-راک-استفاده-نمایید-این-صندلی-راکnbspبه-صورت-اتوماتیک-و-مکانیزم-عمل-کرده-بدون-این-که-نیروی-شما-تحلیل-رفته-باشد،-آرامش-و-ریلکسی-را-برای-شما-به-ارمغان-می-آورد-بدون-این-که-خودتان-صندلی-راکnbspرا-مجبور-به-تکان-دادن-باشید--نشیمن-و-پشتی-این-صندلی-راک-مکانیزم-دار-از-فوم-سرد-قالبی-استفاده-شده-که-دوام-بسیار-بالایی-دارد،-بدون-این-که-نشستی-در-فوم-آن-به-وجود-بیاید-و-باnbsp-پارچه-گلدار-درجه-یک-روکش-شده-است-و-جنس-آن-از-تمام-چوب-راش-ساخته-شده-که-استحکام-و-دوام-بالایی-دارد-p

  صندلی راک ارکیده لمس...

  جنس صندلی راک: چوب راشجنس کفی و پشتی: فوم سرد قالبیدارای سیستم اتوماتیک و مکانیزمجای دست: دارددارای اتصالات قوی اگر استراحت و آرامش زندگی در برنامه شما باشد و اگر لذت استفاده از یک صندلی راک برای شما تجربه شده است، صندلی راک مدل جدید ارکیده لذت شمارا دوچندان مینماید چون که ساختار این ...

  5,450,000 تومان
 • pجنس-صندلی-راک-چوب-راشppجنس-کفی-و-پشتی-فوم-سرد-قالبیppدارای-سیستم-اتوماتیک-و-مکانیزمppجای-دست-داردppدارای-اتصالات-قویp

  صندلی راک ارکیده ساد...

  جنس صندلی راک: چوب راشجنس کفی و پشتی: فوم سرد قالبیدارای سیستم اتوماتیک و مکانیزمجای دست: دارددارای اتصالات قوی

  5,400,000 تومان
 • pجنس-صندلی-راک-چوب-راشppجنس-کفی-و-پشتی-فوم-سرد-قالبیppدارای-سیستم-اتوماتیک-و-مکانیزمppجای-دست-داردppدارای-اتصالات-قویppnbspppاگر-استراحت-و-آرامش-زندگی-در-برنامه-شما-باشد-و-اگر-لذت-استفاده-از-یک-صندلی-راکstrongnbspstrongبرای-شما-تجربه-شده-است،-صندلی-راکnbspمدل-جدید-ارکیده-لذت-شمارا-دوچندان-مینماید-چون-که-ساختار-این-صندلی-راکnbspبه-صورت-مکانیزم-دار-ساخته-شده،-یعنی-بدون-این-که-از-پشتی-و-پای-خود-برای-تکان-دادن-صندلی-راک-استفاده-نمایید-این-صندلی-راکnbspبه-صورت-اتوماتیک-و-مکانیزم-عمل-کرده-بدون-این-که-نیروی-شما-تحلیل-رفته-باشد،-آرامش-و-ریلکسی-را-برای-شما-به-ارمغان-می-آورد-بدون-این-که-خودتان-صندلی-راکnbspرا-مجبور-به-تکان-دادن-باشید--نشیمن-و-پشتی-این-صندلی-راک-مکانیزم-دار-از-فوم-سرد-قالبی-استفاده-شده-که-دوام-بسیار-بالایی-دارد،-بدون-این-که-نشستی-در-فوم-آن-به-وجود-بیاید-و-باnbsp-پارچه-گلدار-درجه-یک-روکش-شده-است-و-جنس-آن-از-تمام-چوب-راش-ساخته-شده-که-استحکام-و-دوام-بالایی-دارد-p

  صندلی راک ارکیده لمس...

  جنس صندلی راک: چوب راشجنس کفی و پشتی: فوم سرد قالبیدارای سیستم اتوماتیک و مکانیزمجای دست: دارددارای اتصالات قوی اگر استراحت و آرامش زندگی در برنامه شما باشد و اگر لذت استفاده از یک صندلی راک برای شما تجربه شده است، صندلی راک مدل جدید ارکیده لذت شمارا دوچندان مینماید چون که ساختار این ...

  5,450,000 تومان
 • pمبل-کلاسیک-طرح-ترک-8-نفره-(-به-همراه-ناهار-خوری-)ppاجزای-مبل-شامل-ppدو-مبل-سه-نفرهppدو-مبل-یک-نفرهppیک-عدد-جلو-مبلی-و-دو-عدد-گل-میزppمیز-ناهار-خوری-8-نفره-به-همراه-8-صندلی-ناهار-خوریp

  ست مبل طرح ترک

  مبل کلاسیک طرح ترک 8 نفره ( به همراه ناهار خوری )اجزای مبل شامل :دو مبل سه نفرهدو مبل یک نفرهیک عدد جلو مبلی و دو عدد گل میزمیز ناهار خوری 8 نفره به همراه 8 صندلی ناهار خوری

  82,100,000 تومان

لیست مقایسه

لیست مقایسه

Contact Us


ارتباط با ما - فروشگاه آنلاین مبل و دکوراسیون آیسان

شیراز ،خیابان وصال شمالی، جنب بانک صادرات. گالری مبل آیسان

07132300546     09365574571


info@aysan-gallery.com

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید